Arimex producent wymienników ciepła

Polityka prywatności

Polityka prywatności to zbiór zasad postępowania z danymi osobowymi przetwarzanymi w obrębie strony internetowej https://www.arimex.pl

Dane w obrębie strony przetwarzane są przez Arimex PWC Sp. z o.o. ul. Zakładowa 11, 47-100 Strzelce Opolskie..

Kontakt z Administratorem danych (Robert Wyrwoł):

e-mail: info@arimex.pl

I. Definicje

Przez użyte w polityce prywatności określenia należy rozumieć:

Administrator – Arimex PWC Sp. z o.o. ul. Zakładowa 11, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 7561975470, REGON: 161542590
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.arimex.pl
Użytkownik – każda osoba lub podmiot, przeglądająca Stronę.
Formularz Kontaktowy – formularz służący do przesyłania do Administratora wiadomości w formie elektronicznej, zatytułowany „Szybki kontakt on-line”, znajdujący się w stopce Strony.
Newsletter – formularz pozwalający na podanie swojego adresu e-mail celem otrzymywania powiadomień ze Strony.
II. Dane osobowe

Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą Formularza Kontaktowego, Newslettera lub wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio na adres info@arimex.pl.
Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie.
Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem.
Administrator zapewnia o zachowaniu poufności wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Dane osobowe są chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione do ich wglądu.
Użytkownik ma prawo zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą Formularza Kontaktowego, Newslettera lub wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio na adres info@arimex.pl, przechowywane są w bazie znajdującej się na serwerze firmy H88 spółka akcyjna, z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ul. Franklina Roosevelta 22.

III. Logi serwera

Korzystanie ze Strony skutkuje przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie zapisywane jest w logach serwera i zawiera takie informacje jak m.in. adres IP Użytkownika i informacje o przeglądarce internetowej z jakiej korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze firmy zenbox sp. z o.o.
, z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 7.
Administrator nie wykorzystuje danych z logów serwera w celu identyfikacji Użytkownika.
Zawartość logów serwera jest dostępna wyłącznie dla osób upoważnionych do administrowaniem Stroną.