Czyszczenie chemiczne CIP jad

Arimex świadczy usługi z zakresu mycia urządzeń technologicznych w obiegu zamkniętym CIP. Dotyczy to zarówno wymienników ciepła rozbieralnych, jak i nierozbieralnych. Metoda ta pozwala na czyszczenie spiralnych wymienników ciepła, wymienników płaszczowo-ruruowych, uszczelkowych, spawanych oraz lutowanych.

Metoda czyszczenia chemicznego wymiennika ciepła, obejmująca dezynfekcję, przebiega w kilku etapach:

 • przepłukanie instalacji,
 • czyszczenie roztworem zasady (ten etap pozwala rozpuścić produkt oraz oczyszczenie miejsc, w których pozostały odporniejsze zabrudzenia),
 • płukanie wodą (pośrednie),
 • zneutralizowanie żrących pozostałości po poprzednich etapach czyszczenia,
 • finalne przepłukanie wodą całego urządzenia, w celu całkowitego usunięcia kwasu.

Warto wiedzieć:
Zanieczyszczenia obniżają wydajność urządzenia i negatywnie wpływają na wymianę ciepła. Z tego też względu, aby mieć pewność, że wymiennik ciepła działa prawidłowo i jest energooszczędny, warto poddać go chemicznemu czyszczeniu systemem CIP, wykonywanym przez wykwalifikowany personel serwisu firmy Arimex.

Czyszczenie płytowych wymienników ciepła metodą Cleaning in Place

Każdy wymiennik ciepła JAD czy płytowy wymaga stałej konserwacji. Jedynie w ten sposób można zapobiec nieoczekiwanym usterkom tych urządzeń. Czyszczenie wymienników ciepła w odpowiednich odstępach czasowych pozwala uzyskać wszystkie niezbędne informacje o ich stanie technicznym. Wynikiem stałej eksploatacji urządzeń jest najczęściej korozja powierzchni płyt lub utlenianie się uszczelek. W takich sytuacjach czyszczenie wymienników ciepła wymaga specjalistycznej wiedzy.

Zatrudniamy specjalistów, którzy są w stanie zadbać o każdy wymiennik ciepła jad. Podczas przeglądu dokonujemy kilku standardowych czynności, które nie zaburzają codziennego funkcjonowania firmy.

Etapy procesu czyszczenia wymienników ciepła sposobem CIP

Czyszczenie wymienników ciepła metodą CIP pozwala na usunięcie nawet do 99% zalegających osadów. Cały proces odbywa się zgodnie z następującymi etapami:

 • pierwsza faza czyszczenia – ma na celu dokładne przepłukanie instalacji;
 • produkcja specjalnego roztworu – tworzenie substancji, która rozpuści nagromadzony osad i oczyści elementy najbardziej odporne na zabrudzenia;
 • neutralizacja żrących pozostałości – substancje, które nie zostały usunięte w poprzednich etapach, są jeszcze raz wypłukiwane;
 • finalne przepłukanie – wymiennikponownie jest płukany, aby całkowicie usunąć zabrudzenia i użyte środki czyszczące, a także płukany jest preparatem zabezpieczającym antykorozyjnym;

Dlaczego wymiennik ciepła JAD należy poddawać stałej konserwacji?

Podczas użytkowania wymienników ciepła na powierzchni przewodzącej może powstawać warstwa kamienia kotłowego i innych materiałów. Przez to wymiennik ciepła JAD słabiej przewodzi ciepło. Powstały kamień należy usunąć. Czyszczenie przy wykorzystaniu tej metody w żaden sposób nie wpływa na stan techniczny urządzenia. Preparaty wykorzystywane podczas czyszczenia gwarantują neutralność zastosowanego środka czyszczącego w stosunku do elementów z jakim będzie miał kontakt. Oferowane przez nas czyszczenie wymienników ciepła jest całkowicie ekologicznym procesem, który nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wymiennik ciepła JAD poddany kąpieli chemicznej przy użyciu odpowiednio dobranych substancji czyszczących można przywrócić do pierwotnej jakości. Czyszczona powłoka nie ulega wówczas żadnemu zniszczeniu. Następnie nasi specjaliści poddają wymiennik ciepła JAD kolejnemu etapowi konserwacji. Jest nim zabezpieczenie wewnętrznej powierzchni wymiennika ciepła. Czyszczenie wymienników ciepła powoduje wytworzenie specjalnej cienkiej ochronnej warstw. Dzięki temu urządzenie zyskuje zwiększoną odporność na działanie czynników chemicznych bądź warunków atmosferycznych.

Główne zalety, które niesie za sobą czyszczenie wymienników ciepła

Metoda CIP to technika polegająca na dobraniu odpowiednich roztworów, które umożliwią czyszczenie wymienników ciepła. Zalegające we wnętrzu zanieczyszczenia mogą wywołać widoczne obniżenie wydajności pracy urządzeń oraz wpłynąć na wymianę ciepła i energooszczędność. Tego typu nieodwracalne uszkodzenia wiążą się przede wszystkim z dużymi stratami finansowymi dla każdej firmy.

Arimex wykonuje czyszczenie wymienników ciepła, które:

 • zwiększa wydajność urządzeń,
 • nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne,
 • nie zaburza codziennego trybu pracy urządzeń.

Decydując się na systematyczne wizyty naszych specjalistów, można bez większego zaangażowania zadbać o wymiennik ciepła JAD. Koszt konserwacji okaże się mniejszy niż zatrudnienie własnego specjalisty odpowiadającego za czyszczenie wymienników ciepła.

Wymiennik płaszczowo-rurowy

Dwa wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe na jednym z największych turbin gazowych na świecie zostały oczyszczone przez firmę Arimex za pomocą metody CIP (Cleaning in Place). Poniższe zdjęcia prezentują fragment procesu czyszczenia wymiennika ciepła. Specjalnie opracowana metoda czyszczenia CIP, przy użyciu odpowiednio dobranych roztworów czyszczących pozwoliła nam usunąć do 99% osadów zalegających we wnętrzu wymiennika ciepła.

Wszystkie etapy pracy – pomiary – zostały zarejestrowane w Protokole Serwisowym. Na poniższych zdjęciach przedstawiony jest wymiennik ciepła przed czyszczeniem chemicznym i po wykonaniu tej usługi przez firmę Arimex. Efekt: zadowolony klient, który zaoszczędził czas i pieniądze.
Zespół firmy Arimex wykonał wiele innych prac renowacyjnych i czyszczących metodą CIP na płytowych oraz rurowych wymiennikach ciepła.

Usługę czyszczenia płytowych wymienników ciepła można przeprowadzić:

Bezpośrednio u Klienta.

W skład usługi wchodzi:

 • rozkręcenie i demontaż płyt,
 • mycie hydrodynamiczne,
 • wizualne skontrolowanie płyt,
 • sytuowanie nowych uszczelek typu ,,Clip”,
 • montaż płyt,
 • próba ciśnieniowa.

W siedzibie firmy Arimex*

W skład usługi wchodzi:

 • mycie wstępne hydrodynamiczne,
 • trawienie płyt (kąpiel chemiczna),
 • kontrola płyt w celu zlokalizowania ewentualnych uszkodzeń (w tym mikropęknięć),
 • sytuowanie uszczelek za pomocą kleju – wygrzewanie,
 • segregacja płyt według dokumentacji, przygotowanie do transportu,
 • przedstawienie dokumentacji oraz fotograficzny zapis ewentualnych uszkodzeń.

* Klient przesyła do nas płyty lub cały wymiennik

Usługa kompleksowa

W skład usługi wchodzi:

 • przyjazd do Klienta i zdemontowanie płyt wymiennika,
 • przewiezienie płyty do siedziby firmy Arimex i wykonanie wszystkich czynności, opisanych w punkcie 2.,
 • montaż płyt u Klienta,
 • próba ciśnieniowa.

Case study usługi czyszczenia wymiennika ciepła:

Podczas trzydniowego postoju u jednego z największych producentów napojów na świecie, firma Arimex dokonała regeneracji wymiennika ciepła Alfa Laval Clip 10 – 283 szt. płyt.

Regeneracja obejmowała między innymi: demontaż, czyszczenie oraz test płyt na mikropęknięcia, sytuowanie nowych uszczelek, montaż płyt na ramie, próba ciśnieniowa zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Wymiennik został oddany do eksploatacji w ustalonym z Klientem terminie.

Dzięki doświadczeniu w branży, wszystkie usługi realizujemy szybko i solidnie, zapewniając prawidłową pracę urządzeń. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.