Czyszczenie chemiczne CIP jad

Arimex świadczy usługi z zakresu mycia urządzeń technologicznych w obiegu zamkniętym CIP. Dotyczy to zarówno wymienników ciepła rozbieralnych, jak i nierozbieralnych. Metoda ta pozwala na czyszczenie spiralnych wymienników ciepła, wymienników płaszczowo-ruruowych, uszczelkowych, spawanych oraz lutowanych.

Metoda czyszczenia chemicznego wymiennika ciepła, obejmująca dezynfekcję, przebiega w kilku etapach:

 • przepłukanie instalacji,
 • czyszczenie roztworem zasady (ten etap pozwala rozpuścić produkt oraz oczyszczenie miejsc, w których pozostały odporniejsze zabrudzenia),
 • płukanie wodą (pośrednie),
 • zneutralizowanie żrących pozostałości po poprzednich etapach czyszczenia,
 • finalne przepłukanie wodą całego urządzenia, w celu całkowitego usunięcia kwasu.

Warto wiedzieć:
Zanieczyszczenia obniżają wydajność urządzenia i negatywnie wpływają na wymianę ciepła. Z tego też względu, aby mieć pewność, że wymiennik ciepła działa prawidłowo i jest energooszczędny, warto poddać go chemicznemu czyszczeniu systemem CIP, wykonywanym przez wykwalifikowany personel serwisu firmy Arimex.

Wymiennik płaszczowo-rurowy

Dwa wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe na jednym z największych turbin gazowych na świecie zostały oczyszczone przez firmę Arimex za pomocą metody CIP (Cleaning in Place). Poniższe zdjęcia prezentują fragment procesu czyszczenia wymiennika ciepła. Specjalnie opracowana metoda czyszczenia CIP, przy użyciu odpowiednio dobranych roztworów czyszczących pozwoliła nam usunąć do 99% osadów zalegających we wnętrzu wymiennika ciepła.

Wszystkie etapy pracy – pomiary – zostały zarejestrowane w Protokole Serwisowym. Na poniższych zdjęciach przedstawiony jest wymiennik ciepła przed czyszczeniem chemicznym i po wykonaniu tej usługi przez firmę Arimex. Efekt: zadowolony klient, który zaoszczędził czas i pieniądze.
Zespół firmy Arimex wykonał wiele innych prac renowacyjnych i czyszczących metodą CIP na płytowych oraz rurowych wymiennikach ciepła.

Usługę czyszczenia wymienników ciepła można przeprowadzić:

Bezpośrednio u Klienta.

W skład usługi wchodzi:

 • rozkręcenie i demontaż płyt,
 • mycie hydrodynamiczne,
 • wizualne skontrolowanie płyt,
 • sytuowanie nowych uszczelek typu ,,Clip”,
 • montaż płyt,
 • próba ciśnieniowa.

W siedzibie firmy Arimex*

W skład usługi wchodzi:

 • mycie wstępne hydrodynamiczne,
 • trawienie płyt (kąpiel chemiczna),
 • kontrola płyt w celu zlokalizowania ewentualnych uszkodzeń (w tym mikropęknięć),
 • sytuowanie uszczelek za pomocą kleju – wygrzewanie,
 • segregacja płyt według dokumentacji, przygotowanie do transportu,
 • przedstawienie dokumentacji oraz fotograficzny zapis ewentualnych uszkodzeń.

* Klient przesyła do nas płyty lub cały wymiennik

Usługa kompleksowa

W skład usługi wchodzi:

 • przyjazd do Klienta i zdemontowanie płyt wymiennika,
 • przewiezienie płyty do siedziby firmy Arimex i wykonanie wszystkich czynności, opisanych w punkcie 2.,
 • montaż płyt u Klienta,
 • próba ciśnieniowa.

Case study usługi czyszczenia wymiennika ciepła:

Podczas trzydniowego postoju u jednego z największych producentów napojów na świecie, firma Arimex dokonała regeneracji wymiennika ciepła Alfa Laval Clip 10 – 283 szt. płyt.

Regeneracja obejmowała między innymi: demontaż, czyszczenie oraz test płyt na mikropęknięcia, sytuowanie nowych uszczelek, montaż płyt na ramie, próba ciśnieniowa zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Wymiennik został oddany do eksploatacji w ustalonym z Klientem terminie.

Dzięki doświadczeniu w branży, wszystkie usługi realizujemy szybko i solidnie, zapewniając prawidłową pracę urządzeń. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.