Regeneracja płytowego wymiennika ciepła Sigma M96

Regeneracja płytowego wymiennika ciepła Sigma M96

Otrzymaliśmy do regeneracji płytowy wymiennik ciepła Sigma M96 od jednego z naszych klientów zajmujących się produkcją tworzyw sztucznych. Dostarczono do nas cały wymiennik ciepła składający się ze 136 płyt i łącznej wadze ponad 2 ton.

Po rozładunku wymiennika API Schmidt-Bretten nasz zespół przystąpił do demontażu płyt.

Wszystkie płyty wymiennika ciepła API Sigma M96 zostały poddane czyszczeniu chemicznemu z powstałych osadów i zanieczyszczeń. Rama wymiennika została poddane renowacji.

Po usunięciu zabrudzeń płyty zostały poddane kontroli natryskowej na ewentualne pęknięcia materiału. Następnie na płytach wymiennika ciepła zostały usytuowane nowe uszczelki Sigma M96.

Kompletne płyty z uszczelką zostały ponownie zamontowane na ramie wymiennika według diagramu.

Próba szczelności zakończyła się wynikiem pozytywnym. Wymiennik został przygotowany do transportu i odesłany do Zleceniodawcy.

Regeneracja płytowego wymiennika ciepła Sigma M96

Serwis w siedzibie Arimex

Usługę regeneracji w siedzibie Arimex można wykonać dostarczając cały wymiennik ciepła lub przekazując do regeneracji pakiet płyt, wcześniej zdemontowany z ramy. dla regenerowanych płyt.

Istnieje możliwość organizacji transportu przez naszą firmę Arimex bezpośrednio.  

Wszystkie etapy regeneracji wymienników ciepła przeprowadzane są w naszym warsztacie Arimex. Obejmuje to między innymi czyszczenie hydrodynamiczne oraz w zależności od stopnia zabrudzenia także czyszczenie chemiczne. Po dokładnym usunięciu zanieczyszczeń płyty są sprawdzane natryskowo, ewentualne uszkodzenia płyt są dokumentowane zdjęciowo oraz przekazane Zleceniodawcy w formie Protokołu Serwisowego.  Płyty sprawne oraz wymienione uszkodzone na nowe zostają uzbrojone w nowe uszczelki. Przed wysyłką płyty zostają ułożone zgodnie z dokumentacją producenta, zabezpieczone i odesłane do Klienta.

Wraz z płytami zostanie wysłany Protokół serwisowy.

Usługa kompleksowa Arimex.

Oferujemy usługę od A do Z. W tym celu nasi serwisanci przyjeżdżają bezpośrednio do klienta demontują pakiet płyt, dostarczają do warsztatu Arimex celem wykonania pełnej usługi regeneracji. Po wykonaniu serwisu w warsztacie nasz serwis przeprowadzi montaż pakietu płyt na ramie wymiennika ciepła zakańczając usługę – pozytywną próbą szczelności!

Serwis na miejscu

Na życzenie klienta możliwy jest także serwis na miejscu stacjonowania wymiennika ciepła. Usługa ta jest jednak możliwa tylko w ograniczonym zakresie i zazwyczaj nie obejmuje chemicznego czyszczenia płyt ani kompleksowego przeglądu płyt. Nowa uszczelki muszą posiadać mocowania do płyty wyłącznie w systemie Clip. Podobnie jak w przypadku usługi kompleksowej, test szczelności jest następstwem przeprowadzonej usługi.  

Zasadniczo każdą usługę koordynujemy z klientem z wyprzedzeniem i dlatego możemy dostosować się do indywidualnych życzeń. Zawsze służymy radą i zawsze zwracamy uwagę na uczciwy stosunek ceny do jakości.

Udostępnij:

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Zostaw odpowiedź